Home > Projects > Active Projects

Bulgarian Crafts School

Българският Културен Център за Пенсилвания, Ню Джърси и Делауеър организира Кръжок по ръкоделие, като част от инициативата „Българско Училище по Занаяти“. Заниманията са съобразени с интересите на участниците. Надяваме се на тези сбирки да си припомним старите български занаяти...