Home > Causes > Community, Education, International > Support Bulgarian School in Philadelphia
1.25% 10,000 USD

2 Sponsors

125 USD

PayPal

Direct Bank Transfer

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Check Payment

Send the check to the next Address:

Bulgarian Cultural Center
PO Box 703, West Windsor, NJ 08550

(Please mention in the check for which cause you donate).

Ние сме група родители с огромно желание да направим училище за нашите деца. Идеята ни е училището ни да бъде регистрирано и да работи съгласно изискванията на МОН за българските неделни училища в чужбина.

Нашата цел е да предоставим възможност на всяко дете, съобразявайки се с неговата езикова среда, възможности и интереси, да научи повече за българските традиции, език и култура.