Home > Causes > Community, Education, International > Станете приятели / Become a member
1.29% 300,000 USD

35 Sponsors

3,885 USD

PayPal

Direct Bank Transfer

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Check Payment

Send the check to the next Address:

Bulgarian Cultural Center
PO Box 703, West Windsor, NJ 08550

(Please mention in the check for which cause you donate).

Уважаеми сънародници,

 

Вече шест години Българският Културен Център с напълно доброволен труд събира и организира българската общност в района на Филаделфия, Ню Джърси и Делауеър. Организирахме събори, концерти, театри, литературни вечери, помагаме и на българското училище „Зора”.

Както вече знаете, ние имаме за цел да закупим сграда, в която да можем да имаме малка библиотека, да провеждаме кръжоци, уроци, рождени дни, събирания за български празници, поетични четения, лекции, изложби и камерни концерти. На този етап за нас е важно да проверим каква е реалната подкрепа и дали има смисъл да продължаваме напред. С тази цел организираме клуб „Приятели на Българския Културен Център“ с годишна вноска от $50 за възрастен член или $100 за семейство. Срещу тази вноска, освен моралното удовлетворение, че помагат на нашата кауза, членовете ще получат и следното:

  • Безплатен вход на годишния събор (1 възрастен член или 2 за семейство)
  • Отстъпка в билетите за мероприятията, организирани от Българския Културен Център
  • Членска емблема
  • Данъчни облекчения за дарената сума
  • Право на мнение при вземане на решения на организацията

За желаещите да се включат активно в мероприятията и да са популяризират себе си или бизнеса си в общността предлагаме ниво “Сътрудник” което ще позволи да присъствате безплатно на всички наши събития и публикуване на реклама в нашите публикации. Годишна вноска за “Сътрудник” е $500. 

Искрено се надяваме да съберем много приятели в клуба, които милеят за опазването на българското културно наследство в САЩ и чиято помощ ще ни вдъхнови да продължим да развиваме дейностите на българския културен център. Ние сме много малко хора, които участват в организирането на различните мероприятия и имаме нужда от Вас.

Молим Ви, помогнете да продължим това, което започнахме.

Натиснете бутона Donate и срещу дарение от 50 или 100 долара  ще станете “Приятел”. Ние ще се свържем веднага с вас, за да получите членска карта и индивидуален код за намаления. Благодарим Ви!

Всички дарения се съхраняват и ще се използват изключително за дейността на за Българския Културен Център, съобразно закона за благотворителни корпорации на САЩ.

Ако имате затруднения или искате да платите с кредитна карта, моля използвате този бутон и отбележете “Приятели” в специалните инструкции.

———————————————————————————

Dear Friends,

The leadership of the Bulgarian Cultural Center (BCC), made entirely of volunteers, has been organizing events promoting the Bulgarian culture in the Philadelphia, New Jersey and Delaware region for 6 years now. We organized the annual festivals in Polanka Park, theaters, concerts, book readings, etc. We also help the newly established Bulgarian School „Zora”.

As many of you know, our goal in the near future is to purchase a building, where we can create a small library and to run workshops, lessons, birthday parties and community gatherings for Bulgarian holidays, lectures, book readings, exhibits, and concerts. At this stage of our planning, it is important for us to know if we can rely on your support to continue forward. With this in mind, we established a club “Friends of the Bulgarian Cultural Center” with an annual membership fee of $50 for individual and $100 for a family. For this annual membership fee, in addition to supporting our efforts, the members of the club will benefit from

  • Free entry for the Annual Festival (1 entry for individual and 2 for family)
  • Discounts with ticket purchases for events organized by the BCC
  • Membership pin
  • Tax deductions for the monetary donations, including for the membership fees
  • Voice at the decisions made by the BCC

For people who would like to actively support our efforts, and popularize themselves or their businesses, we welcome friends with status “Sponsors”. For our “sponsors” we offer free admission to all events and free advertisements in our publications. Annual fee for sponsors is $500. 

We sincerely hope to gather many friends of the BCC who care for the preservation of the Bulgarian Cultural heritage in the USA. Your help will inspire us to continue and expand our initiatives. We are very few enthusiastic people who stay behind all events you love to come to. We need your help.

Please support us to continue what we started!

Please press the “Donate” button above and with a donation of $50 or $100 dollars you will become a “Friend”. We will contact you immediately to provide you with a card and an individual discount code. We appreciate your time and support. Thank you.

Donations are stored in unrestricted account as directed by the US law for non profit organisations.

If you experience problems while sending your donation, or you would like to use a credit card, please use the button bellow and mark “Friends” in the special instructions.