Home > Uncategorized > Изборни новини
Уважаеми сънародници,

  Централната избирателна комисия одобри образеца на заявление за гласуване в предстоящите избори за Народно събрания на 4 април 2021 г. Заявлението може да бъде намерено на електронен адрес: https://www.cik.bg/bg/ns2021/documents като Приложение № 21-НС. Или тук: https://www.bulgarianculturalcenter.org/publications/election2021

Заявлението се разпечатва, подписва се саморъчно от заявителя и се подава не по-късно от 25 дни преди изборния ден (9 март 2021 г.), лично или чрез писмо по пощата до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.  Не се счита за валидно заявление, което е сканирано и изпратено по електронна поща.
Заявление ще може да бъде подадено и електронно през интернет страницата на ЦИК (тази възможност все още не е активирана).

Използваме случая да напомним, че избирателни секции в САЩ могат да се образуват въз основа на не по-малко от 60 валидни заявления от дадено населено място. Организациите на българските граждани могат да правят предложения за местоположението на избирателните секции до 25 дни преди изборния ден. Общият брой на избирателните секциите на територията на страната не може да надвишава 35.

В случай че не са подали предварително заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани ще могат да гласуват, като попълнят декларация по образец пред Секционната избирателна комисия в изборния ден.
Адресите на секциите са:

Пенсилвания: 

Магазин Euromarket
26 S Sproul Rd, Broomall, PA 19008


Ню Джързи: 

Alfa Art Gallery
108 Church Steet
New Brunswick, NJ 08901


Адрес за изпращане на заявленията:

Consulate General of the Republic of Bulgaria
121 East 62nd St.
New York, NY 10065


За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия – www.cik.bg, и официалната интернет страница на МВнР – https://www.mfa.bg/ .“
Поздрави,
Български културен център
 
  This is official information regarding the Bulgarian parliamentary elections on April 4th.