Home > International > Преброяване 2020 ~ Census 2020

Съобщение от посолството на Република България в САЩ:

Посолството на Република България и генералните консулства в Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис уведомяват българските граждани, живеещи в САЩ, че на 12 март  2020 г. започна процесът по преброяване на населението в САЩ. Повече информация може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://2020census.gov/en.html

Очаква се домакинствата да получат анкетна карта за попълване. Въпросите в нея не изискват изрично предоставяне на информация за гражданство, имиграционен статут или други подобни данни. Същевременно, единият от въпросите в анкетната карта е относно раса и държава на произход на лицето – точка 9 (за глава на семейството) или точка 7 (за останалите членове). Именно тук може да посочите българския си произход.

В тази връзка призоваваме всички българи, постоянно пребиваващи в САЩ, да отбележат българския си произход в съответните точки на анкетната карта по приложения образец. Целта е да бъде получена достоверна информация за броя на българските граждани и американските граждани от български произход, живеещи в САЩ.

Оставаме на разположение за допълнителни въпроси.

Това са примерните файлове, където можете да се информирате.

Head of household

Member of household

Посолство на Република България във Вашингтон:

Тел.: (202) 387-7969; (202) 387-5770

e-mail: consulate@bulgaria-embassy.orgembassy.washington@mfa.bg

Генерално консулство в Ню Йорк:

Тел.: (212) 935-4646

e-mail: Consulate.NewYork@mfa.bg

Генерално консулство в Чикаго:

Тел.: (312) 867-1904; (312) 867-1905

e-mail: Consulate.Chicago@mfa.bg

Генерално консулство в Лос Анджелис:

Тел.: (310) 478-6700

e-mail: consulate.losangeles@mfa.bgbglaconsul@gmail.com