Home > 2019 > June

Следсъборно съобщение

Скъпи сънародници и приятели на България Седмият Годишен Български Събор протече с голям успех, благодарение на всички участници и посетители на събора и разбира се, на хубавото време. По наша преценка дойдоха над 1000 души да се повеселят и...