Home > Uncategorized > Дом за нашата организация

Уважаеми сънародници,

След обсъждане на резултатите от анкетата за земята, Бордът на нашата организация взе следното решение:
 
Обръщаме се за съдействие към всички вас за алтернативни предложения за земя със или без сграда. Основното предназначение ще е за провеждане на по-малки събития – театри, обучение, кръжоци и т.н. след построяване на сграда. Най- вероятно имотът няма да бъде предназначен за провеждане на големи събори на открито. Той трябва да отговаря на следните условия:

1. Цена – до $100,000
2. Местоположение- в близост до I-95, Route 1, NJ or PA Turnpike или друг лесен достъп от PA и NJ.
3. Zoning – not residential or park
4. Без големи дървета
5. В близост и/или с възможност за ток и вода и канализация
6. В район, който не е wetland
7. Размер – по-голям от 2 aкра
8. Равна площ
9. В безопасен район

Допълнителни плюсове:

10. Безплатен паркинг в близост
11. Природен газ в близост
12. Да няма в близост частни къщи

Моля изпращайте само имоти, отговарящи на горните изисквания. Всяка оферта ще бъде прегледана подробно и обсъдена.

Сърдечно благодарим на всички които изказаха мнение и се свързаха с нас и на тези които ще се отзоват за тази инициатива. Dear Friends,

After listening to your feedback, the Board of the Bulgarian Cultural Center decided to look for other options for land. We would like to invite suggestions for land with or without a building. We envision using this place mostly for smaller venues: performances, Bulgarian schools, workshops, smaller gatherings when we have a building ready. Unless we are really lucky, we do not anticipate finding a place to do events like the annual festival.
The place we are looking for will need to satisfy the following criteria:

 1. Price below $100,000
 2. Location: close to I-95, Rt. 1, NJ or PA Turnpike or other easy access from PA and NJ
 3. Zoning: not residential or park
 4. No big trees on the property
 5. Access to electricity, water, and sewer
 6. Not in a wetland region
 7. Size – larger than 2 acres
 8. Level ground
 9. Safe area

In addition, it would be nice if the place has

 1. Free parking nearby
 2. Access to natural gas
 3. No private houses nearby

Please send us information only about parcels meeting the above requirements. Every suggestion will be thoroughly considered.

Thank you for taking a part in this cause.


Поздрави:
Български Културен Център за Пенсилвания, Ню Джърси и Делауеър