Home > 2019 > March

Дом за нашата организация

Уважаеми сънародници, След обсъждане на резултатите от анкетата за земята, Бордът на нашата организация взе следното решение:   Обръщаме се за съдействие към всички вас за алтернативни предложения за земя със или без сграда. Основното предназначение ще е за провеждане...

Summer Camp 2019

Образователни преживявания за ученици през лятото в България. Проектно-базирано учене за потапяне в езика, културата и природата на България. Развиване на езикови умения по метода на „Пътя на героя“. Учене в природата с игри и приключения. Включване в жива...